vientipakkaaminen-otsikkokuva

Ulkomaille toimitettavan tuotteen pakkauksen täytyy vastata moneen haasteeseen. Pakkauksen valintaan eivät vaikuta ainoastaan tuotteen omat suojausvaatimukset, vaan myös valitun kuljetusmuodon erityisolosuhteet sekä eri valtioiden viranomaisten säädökset ja rajoitteet.

Vientipakkaus voi tarvita monia erilaisia, päällekkäisiä suojaustapoja. Tuotteen omat ominaisuudet saattavat vaatia lämpötilakontrolloidun tai ruosteelta suojaavan pakkauksen, kuljetusmuoto taas voi edellyttää painorajoituksia tai erityisen tukevaa kuormasidontaa. Kuljetussuojan lisäksi pakkaukselta saatetaan vaatia myös soveltuvuutta pitkiinkin varastointeihin vaihtelevissa olosuhteissa. Lisäksi viranomaissäädökset voivat rajoittaa käytettyjä pakkausmateriaaleja, monimutkaistaen pakkaussuunnittelua.


Pakkausanalyysi -ikoni

Monipuolinen suoja

Hyvä vientipakkaus yhdistää erilaiset suojaukset vaivattomasti ja kustannustehokkaasti huomioiden kohdemaiden logistiikkasäädökset. Prosessi on hyvä aloittaa pakkausanalyysillä, jossa tunnistetaan ja täsmennetään sekä tuotteen omat, että logistiikkaketjun tuomat vaatimukset.

Analyysin perusteella Mercamerin ammattilaiset suunnittelevat räätälöidyn vientipakkauksen, joka suojaa tuotteesi tuotannosta lopputoimitukseen huomioiden lait ja rajoitukset. Vaikka suojaustarpeita olisikin useita, on pakkaus mahdollista laatia sekä kustannustehokkaaksi, että pakkaamoa kuormittamattomaksi.

Lue lisää pakkausanalyysistä!


Grizzly bag vientipakkaaminen

Päivitettävyys uusimpien säädösten mukaan

Sekä kansainväliset, että eri maiden kansalliset logistiikkasäädökset ja -lait uusiutuvat jatkuvasti muuttuvien tilanteiden ja olosuhteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että tuotteesi vientipakkauksen tulee olla mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti päivitettävissä uusien säädösten mukaiseksi, jotta tuotannon ja toimitusten jatkuvuus voidaan taata. Toimivassa vientipakkauksessa päivitettävyys on huomioitu jo pakkaussuunnittelussa.

Ammatilaisemme pysyvät puolestasi kartalla tuoreimmista lakimuutoksista ja trendeistä ja uudistavat tarvittaessa pakkauksen vastaamaan päivitettyjä vaatimuksia.Mitattavat vaikutukset

Vastuullisuus

Merkittävin trendi pakkausmaailmassa on tällä hetkellä vastuullisuus - siihen perustuu myös suurin osa uusista logistiikka- ja pakkaussäädöksistä niin EU- tasolla kuin globaalisti. Kun vientipakkauksesi on jo nyt suunniteltu ympäristövastuu huomioiden, vähenee tarve varautua tuleviin muutoksiin huomattavasti.

Vastuullisuuden huomioiminen pakkaamisessa on monella tapaa kannattavaa!

Tutustu vihreämpiin vaihtoehtoihin!