Kolme helppoa askelta

  1. Kutsu Mercamerin asijantuntija tekemään Pakkaamisen kustannusanalyysi
  2. Asiantuntijamme paikantaa piilokulut ja tekee yksilöidyn optimointiehdotuksen sekä selkeän säästölaskelman
  3. Palvelu viedään käytäntöön Mercamerin avulla vaivattomasti ja tuotantoa häiritsemättä

Pakkaamisen kokonaiskulut muodostuvat yllättävän monesta tekijästä, joita voi olla vaikea hahmottaa ja hallinnoida. Hyvä uutinen on, että näistä suurimpaan osaan voit vaikuttaa ja säästää merkittävästi pakkaamisen hinnassa. Hyvä paikka aloittaa, on pakkaamisen kustannusanalyysillä!Näin hyödyt Pakkaamisen kustannusanalyysistä

Hankinnan aikaa säästyy ja saadaan volyymihyötyjä

Analyysin seurauksena hankinnat voidaan keskittää volyymietujen maksimoimiseksi, eikä enää tarvita aikaa vieviä neuvotteluita monen kumppanin kanssa.

Varastointi tehostuu ja järkevöityy

Kehittämällä varaston hallintaa ja ostoerien seurantaa, varastotilan tarve pysyy hallinnassa, pääomaa ei sitoudu ja varastonhallinta selkeytyy.

Pakkaaminen optimoidaan

Manuaalinen työ on lähes aina kalliimpaa kuin materiaali ja koneet. Pakkausautomaatiolla tehostetaan pakkausprosesseja ja lähettämön tunnit pysyvät järkilukemissa. Joskus jo pelkät uudet pakkausmateriaalivalinnat riittävät merkittävien säästöjen saamiseen!

Kuljetuksen ja varastoinnin aikaiset tuotevahingot vähenevät

Tuotevahingot ovat monesti merkittävä kuluerä, joka ei näy suoraan varaston mittareissa. Merkitys asiakastyytyväisyyteen on kuitenkin merkittävä ja reklamaatiokustannusten putoaminen näkyy suoraan viivan alla.Pakkaamisen kustannusanalyysillä ei voi hävitä

Seurauksena on poikkeuksetta kulujen säästöä, pakkaamisen tehostumista ja hallinnoinnin helppoutta!