EKO­SYS­TEEMI

AVAIMET KÄTEEN -RATKAISU VASTUULLISEEN PAKKAAMISEEN

Meillä on ilo esitellä EkoSysteemi, Mercamerin uusi palvelukonsepti, joka mahdollistaa toimivan, yksilöllisen pakkaamisen ympäristön kannalta vastuullisesti.

Se tarjoaa taidolla valikoidut, alansa parhaat kestävää kehitystä edustavat tuotteet käyttöönne ja asiantuntijamme ratkovat puolestasi vastuullisuuteen liittyvät haasteesi – oli sitten kysymys CO2- päästöjen pienentämisestä, muovin määrän vähentämisestä tai biohajoaviin materiaaleihin siirtymisestä. Räätälöimme juuri sinulle sopivan pakkausratkaisun ja asetamme kanssasi mittarit. Niitä seuraamalla voimme todentaa sekä ratkaisun toimivuuden että saavutetut ympäristöhyödyt, joista on helppoa viestiä myös asiakkaillesi!

EkoSysteemissä on matala kynnys ja se sopii niin vastuullisuuttaan hahmottelevan kuin jo pidemmällekin ympäristövastuu asioissa edenneen yrityksen käyttöön. Pyrimme ympäristövastuun lisäksi optimoimaan muovipakkaamisen kustannuksia ja laatua, joten lopputuloksena saat parhaan mahdollisen ratkaisun yrityksesi yksilöllisiin olosuhteisiin ja vaatimuksiin.

mercamer ekosysteemi
mercamer ekosysteemi

MIKSI EKOSYSTEEMI?

PAKKAAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA

Mercamerille on viimeisen parin vuoden aikana tullut yhä useammin kyselyitä ympäristöystävällisyydestä ja vastuullisesta pakkaamisesta. Esille on noussut selkeä tarve ja tahtotila parantaa pakkausratkaisuja myös ympäristönäkökulmasta katsottuna.

Näitä kysymyksiä käsitellessä on kuitenkin tullut selväksi, että aihe on monimutkaisempi kuin ensinäkemältä näyttää. Ristiriitaista tietoa, sekavaa sanastoa ja viherpesua on paljon ja se tekee aiheesta monille vaikean lähestyä.  Nämä haasteet herättivät meidät miettimään mitä  Mercamer  voisi tehdä helpottaakseen ympäristövastuullisten valintojen tekemistä asiakkaillemme.

Mercamerilla on ollut jo muutaman vuoden ajan valikoimassa huippulaatuiset Greentec -kiristekalvot, joiden avulla yritykset ovat voineet merkittävästi vähentää muovin käyttöä ja CO2-päästöjä, sekä parantaa lavojen kuljetussidontaa.

Olemme laajentaneet vastuullista valikoimaamme niin öljypohjaisten kuin uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden osalta kehityksen suunnannäyttäjinä   – olemme Suomen ainoa pakkausmateriaalitukkuri, jolla on vastuullisen pakkaamisen linja.

Kun valinnanvaraa riittää ja asiakkailla on yhä erilaisempia vaatimuksia sekä yksilöllisiä olosuhteita, joihin ympäristövastuullinen ratkaisu pitäisi löytää, korostuu tarve asiantuntemukselle haasteiden ratkaisemiseksi.

Siksi loimme EkoSysteemin, helposti lähestyttävän ratkaisun, jonka avulla ympäristövastuun kantamisesta tulee helppoa, ymmärrettävää ja konkreettisesti mahdollista kaikkien pakkaamiseen liittyvien tuotteiden osalta.  EkoSysteemin kaikki tuotteet on valmiiksi kuratoitu ja kaikki kumppanit on valittu kestävää kehitystä sekä vastuullista toimintaa edistävien arvojen pohjalta. Konsepti on vastaus paitsi asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin, myös yhteiskuntaan laajemmin vaikuttavaan muovin käytön kestävyyshaasteeseen.

mercamer ekosysteemi

MIKSI EKOSYSTEEMI?

PAKKAAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA

Mercamerille on viimeisen parin vuoden aikana tullut yhä useammin kyselyitä ympäristöystävällisyydestä ja vastuullisesta pakkaamisesta. Esille on noussut selkeä tarve ja tahtotila parantaa pakkausratkaisuja myös ympäristönäkökulmasta katsottuna.

Näitä kysymyksiä käsitellessä on kuitenkin tullut selväksi, että aihe on monimutkaisempi kuin ensinäkemältä näyttää. Ristiriitaista tietoa, sekavaa sanastoa ja viherpesua on paljon ja se tekee aiheesta monille vaikean lähestyä.  Nämä haasteet herättivät meidät miettimään mitä  Mercamer  voisi tehdä helpottaakseen ympäristövastuullisten valintojen tekemistä asiakkaillemme.

Mercamerilla on ollut jo muutaman vuoden ajan valikoimassa huippulaatuiset Greentec -kiristekalvot, joiden avulla yritykset ovat voineet merkittävästi vähentää muovin käyttöä ja CO2-päästöjä, sekä parantaa lavojen kuljetussidontaa.

Olemme laajentaneet vastuullista valikoimaamme niin öljypohjaisten kuin uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden osalta kehityksen suunnannäyttäjinä   – olemme Suomen ainoa pakkausmateriaalitukkuri, jolla on vastuullisen pakkaamisen linja.

Kun valinnanvaraa riittää ja asiakkailla on yhä erilaisempia vaatimuksia sekä yksilöllisiä olosuhteita, joihin ympäristövastuullinen ratkaisu pitäisi löytää, korostuu tarve asiantuntemukselle haasteiden ratkaisemiseksi.

Siksi loimme EkoSysteemin, helposti lähestyttävän ratkaisun, jonka avulla ympäristövastuun kantamisesta tulee helppoa, ymmärrettävää ja konkreettisesti mahdollista kaikkien pakkaamiseen liittyvien tuotteiden osalta.  EkoSysteemin kaikki tuotteet on valmiiksi kuratoitu ja kaikki kumppanit on valittu kestävää kehitystä sekä vastuullista toimintaa edistävien arvojen pohjalta. Konsepti on vastaus paitsi asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin, myös yhteiskuntaan laajemmin vaikuttavaan muovin käytön kestävyyshaasteeseen.

mercamer-500000-tonnia-muovia-merissa
mercamer-muovin-kierratyksen-C02-hyodyt

EU:N MUOVITIESTRATEGIA JA SUOMEN MUOVITIEKARTTA ANTAVAT HYVÄN PERUSTAN

Euroopan unioni on herännyt muovijätteen kasvun haasteeseen ja julkaisi tammikuussa 2018 muovistrategian muovijätteen aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi. Eurooppalaiset tuottavat joka vuosi 26 miljoonaa tonnia muovijätettä, josta vain 30 % kerätään kierrätykseen. Arviolta 150.000 – 500.000 tonnia EU:n muovijätteestä päätyy mereen. Lisäksi mereen päätyy 75.000 – 300.000 tonnia mikromuovia EU alueelta vuosittain.

Muovin tuotanto on maailmanlaajuisesti 20-kertaistunut 1960-luvun jälkeen. Tuotannon odotetaan edelleen kaksinkertaistuvan 20 vuoden kuluessa. Jätteiden kierrätys-vaatimukset tulevat tiukentumaan – muovipakkausten kierrätystavoite on 55 % vuoteen 2030 mennessä. Tällä tulee olemaan suuri vaikutus kuluttajatuote- ja pakkausteollisuudelle. Teollisuuden tulee kiinnittää enemmän huomiota valittuihin pakkausmateriaaleihin ja kierrätettävyyteen koko niiden elinkaaren ajan.

Suomessa on julkistettu vuoden 2018 lopulla ympäristöministeriön toimesta muovitiekartta, joka on linjassa EU:n muovistrategian kanssa. Suomen muovitiekartan teesit ovat: vähennä, vältä, kierrätä ja korvaa. Etenkin pyritään kiinnittämään huomiota nykyisten muovien kestävään käyttöön ja toisaalta parantamaan muovien kierrätystä ja talteenottoa merkittävästi. Samalla panostetaan vahvasti uusien ratkaisujen löytämiseen.

PALLO ON MEILLÄ

EkoSysteemi on uusi ratkaisu, joka tekee ympäristövastuullisesta pakkaamisesta mahdollista kaikille – tänään. Ei tarvitse odottaa ihmettä kuten sitä, että tiedemiehet kehittäisivät muovin korvaavan ekologisen superaineen vaan jo nykyisillä materiaaleilla ja etenkin asiantuntevalla suunnittelulla ja optimoinnilla voidaan saada suuria parannuksia aikaiseksi. Pallo on tosiaankin meillä, eikä vastuullisempaan vaihtamisessa ole kuin voitettavaa.  Jos sinulla on pakkaamiseen liittyvä haaste, meillä on siihen vastuullinen ratkaisu.

Ota minuun yhteyttä niin räätälöidään teille pakkausratkaisu, jossa voittavat kaikki.

Mikko Lindevall, Ympäristövastuullisten ratkaisujen tuotepäällikkö
Puh. 010 5633 283 tai 050 574 7442
mikko.lindevall@mercamer.fi

PERIAATTEET KÄYTÄNTÖÖN

NÄIN PAKKAAT VASTUULLISESTI JA TAIDOKKAASTI

Ympäristövastuullisuus on laaja ja monitahoinen aihe, joka kattaa kaiken ruohonjuuritason muutoksista, kuten muovilusikoiden vaihtaminen puisiin firman kahvihuoneessa – aina kokonaisvaltaisiin tekoihin, kuten koko liiketoiminnan hiilijalanjäljen neutralisoiminen. Pakkausmateriaalien ja -käytäntöjen päivittämisellä voit vaikuttaa monella tasolla ympäristövastuullisuuteen, pienistä optimoinneista suuriin uudistuksiin.

Mutta mistä aloittaa? Aivan aluksi on tärkeintä on tiedostaa,  mitä ongelmaa itse asiassa ollaan ratkaisemassa. Mitkä ovat yrityksesi ympäristötavoitteet – haluatteko vähentää muovin käyttöä, jätteen määrää, CO2-päästöjä, vai kenties mikromuovin määrää merissä? Pohtia kannattaa etenkin omaa roolianne ongelman kannalta ja sitä, millä tasolla haluatte asiaan vaikuttaa. Vastaus tähän kysymykseen on ensimmäinen askel polulla kohti vastuullisuutta.

mercamer ekosysteemi

Kun ympäristötavoite on määritelty, on aika ottaa luupin alle yrityksesi  yksilölliset pakkaustarpeet ja olosuhteet. Mitä pakkaatte ja miten? Onko logistiikassanne huomioitavia erityisvaatimuksia, kuten pitkät varastointiajat, haastavat varastointiolosuhteet, kansainväliset kuljetukset tai helposti särkyvä/pilaantuva/ruostuva tuote? Kaikki nämä vaikuttavat pakkausratkaisun valintaan – ympäristövastuullisuuden lisäksi pakkausmateriaalin on luonnollisesti oltava optimaalisesti toimivaa juuri teidän käytössänne.

PERIAATTEET KÄYTÄNTÖÖN

NÄIN PAKKAAT VASTUULLISESTI JA TAIDOKKAASTI

Ympäristövastuullisuus on laaja ja monitahoinen aihe, joka kattaa kaiken ruohonjuuritason muutoksista, kuten muovilusikoiden vaihtaminen puisiin firman kahvihuoneessa – aina kokonaisvaltaisiin tekoihin, kuten koko liiketoiminnan hiilijalanjäljen neutralisoiminen. Pakkausmateriaalien ja -käytäntöjen päivittämisellä voit vaikuttaa monella tasolla ympäristövastuullisuuteen, pienistä optimoinneista suuriin uudistuksiin.

Mutta mistä aloittaa? Aivan aluksi on tärkeintä on tiedostaa,  mitä ongelmaa itse asiassa ollaan ratkaisemassa. Mitkä ovat yrityksesi ympäristötavoitteet – haluatteko vähentää muovin käyttöä, jätteen määrää, CO2-päästöjä, vai kenties mikromuovin määrää merissä? Pohtia kannattaa etenkin omaa roolianne ongelman kannalta ja sitä, millä tasolla haluatte asiaan vaikuttaa. Vastaus tähän kysymykseen on ensimmäinen askel polulla kohti vastuullisuutta.

mercamer ekosysteemi

Vastuullisuuden ja käytännön toimivuuden yhdistäminen on taitolaji, jossa parhaan lopputuloksen takaamiseksi kannattaa ottaa avuksi asiantuntija – tietotaidolla räätälöity vastuullinen pakkausratkaisu säästää usein luonnon lisäksi myös rahaa!

Mercamerin uusi EkoSysteemi-konsepti on helppo tapa laittaa pakkausasiat kuntoon ympäristöä kunnioittaen. Tarjolla on laaja valikoima vastuullisen pakkaamisen asiantuntijoiden kuratoimia tuotteita, joiden avulla ekologinen ratkaisu löytyy haastavempiinkin pakkaustarpeisiin – laadusta ja ominaisuuksista tinkimättä.

Ympäristönäkökulmasta suurimpana pakkaamisen haasteena näyttäytyy muovi. Muovin vastuullinen käyttö, sen vähentäminen ja kestävän kehityksen tuomien vaihtoehtoisten materiaalien hyödyntäminen onkin suurimmalle osalle koko ympäristövastuullisuuden kulmakivi.

Millaisia vaihoehtoja sitten onkaan tarjolla vastuulliseen muovipakkaamiseen?

Muovit voidaan jakaa kahteen ryhmään raaka-aineen perusteella: öljypohjaisiin ja uusiutuvista raaka-aineista valmistettaviin muoveihin. Uusiutuvista raaka-aineista valmistetulla muovilla on ekompi maine, mutta myös perinteistä öljypohjaista muovia voidaan käyttää vastuullisesti ja ympäristön kannalta kestävästi.

mercamer emba protec

ÖLJYPOHJAISET RATKAISUT

MUOVIN OHENTAMINEN

Yksi tapa pienentää ympäristövaikutuksia on parantaa muovipakkausmateriaalin laatua niin, että kalvopaksuutta voidaan ohentaa merkittävästi ja näin käyttää vähemmän muovia. Mercamerilla näitä laadukkaita kalvoja kutsutaan Greenteciksi.

KIERRÄTYSMUOVIT

Kierrätys on olennainen osa muovipakkausten vastuullista elinkaarta. Kierrätysmuovin etuja ovat matalammat CO2-päästöt ja materiaalin uudelleen hyödyntäminen.

BIOHAJOTTAVAT LISÄAINEET

Perinteisen muovin hajoaminen on erittäin hidas prosessi, joka voi kestää jopa satoja vuosia. Prosessia voidaan kiihdyttää uudella biohajoavuutta lisäävällä lisäaineella, jonka avulla perinteisestäkin muovista on mahdollista tehdä täysin biohajoavaa.

VALIKOIMISSA
Greentec-kiristekalvot
Pakkauskalvot
Teipit

VALIKOIMISSA
Pakkauskalvot
Pussit
Huput
Pakkaustäytteet

VALIKOIMISSA
Pakkauskalvot
Pussit
Huput
Salpapussit

MUOVIN OHENTAMINEN

Yksi tapa pienentää ympäristövaikutuksia on parantaa muovipakkausmateriaalin laatua niin, että kalvopaksuutta voidaan ohentaa merkittävästi ja näin käyttää vähemmän muovia. Mercamerilla näitä laadukkaita kalvoja kutsutaan Greenteciksi.

VALIKOIMISSA
Greentec-kiristekalvot
Pakkauskalvot
Teipit

KIERRÄTYSMUOVIT

Kierrätys on olennainen osa muovipakkausten vastuullista elinkaarta. Kierrätysmuovin etuja ovat matalammat CO2-päästöt ja materiaalin uudelleen hyödyntäminen.

VALIKOIMISSA
Pakkauskalvot
Pussit
Huput
Pakkaustäytteet

BIOHAJOTTAVAT LISÄAINEET

Perinteisen muovin hajoaminen on erittäin hidas prosessi, joka voi kestää jopa satoja vuosia. Prosessia voidaan kiihdyttää uudella biohajoavuutta lisäävällä lisäaineella, jonka avulla perinteisestäkin muovista on mahdollista tehdä täysin biohajoavaa.

VALIKOIMISSA
Pakkauskalvot
Pussit
Huput
Salpapussit

UUSIUTUVAT RATKAISUT

BIOMUOVIT

Biomuovi eli GreenPE valmistetaan maissi- tai sokeriruokopohjaisista raaka-aineista, mutta ei nimestään huolimatta ole biohajoava vaan vastaa kestävyydeltään perinteistä muovituotetta. Keskeisenä erona öljypohjaiseen muoviin ovat huomattavasti pienemmät CO2-päästöt.

BIOHAJOAVAT MUOVIT

Biohajoavat muovit ovat tärkkelyspohjaisia ja ne voidaan kierrättää kotikonstein kompostissa sillä ne hajoavat nopeasti (3 vko - 3 kk). Erona muihin muoveihin biohajoava muovi ei muutu mikromuoviksi hajotessaan ja on siksi vastuullinen valinta.

VALIKOIMISSA
Kiristekalvot
Pakkauskalvot
Pussit
Huput
Salpapussit
Polyolefiini
Solumuovit

VALIKOIMISSA
Pakkauskalvot
Pussit

BIOMUOVIT

Biomuovi eli GreenPE valmistetaan maissi- tai sokeriruokopohjaisista raaka-aineista, mutta ei nimestään huolimatta ole biohajoava vaan vastaa kestävyydeltään perinteistä muovituotetta. Keskeisenä erona öljypohjaiseen muoviin ovat huomattavasti pienemmät CO2-päästöt.

VALIKOIMISSA
Kiristekalvot
Pakkauskalvot
Pussit
Huput
Salpapussit
Polyolefiini
Solumuovit

BIOHAJOAVAT MUOVIT

Biohajoavat muovit ovat tärkkelyspohjaisia ja ne voidaan kierrättää kotikonstein kompostissa sillä ne hajoavat nopeasti (3 vko - 3 kk). Erona muihin muoveihin biohajoava muovi ei muutu mikromuoviksi hajotessaan ja on siksi vastuullinen valinta.

VALIKOIMISSA
Pakkauskalvot
Pussit

mercamer ekosysteemi

MITEN VALITA OIKEA RATKAISU?

On monta tapaa olla mukana kestävässä kehityksessä ja pakata fiksusti – mutta mikä on se oikea juuri teille? Usein käytännössä toimivan vastuullisen ratkaisun löytäminen on haastava tehtävä, sillä räätälöinti vaatii laajan tietotaidon niin pakkaamisesta ja muoveista kuin saatavilla olevista uusimmista tuoteinnovaatioista.

Tässä Mercamerin EkoSysteemi- asiantuntijat astuvat kuvaan. Esimerkiksi näin:

Asiakasyritys oli määritellyt omaan  ympäristöohjelmaansa, että fyysisen muovin määrää pitää vähentää merkittävästi ja siirtyä mahdollisuuksien mukaan biohajoaviin tuotteisiin, jotta saadaan vähennettyä mahdollista mikromuovin määrää heikomman kierrätysasteen omaaviin maihin toimitettaessa. Haasteena yritys näki kuljetussidonnan ja tuotteiden ehjänä pysymisen, sekä mahdolliset negatiiviset kustannusvaikutukset, joita ympäristövastuullisempaan ratkaisuun siirtymisestä saattaisi koitua.

Tilannekartoituksessa selvisi, että asiakkaalla oli käytössään kaksi käärintäkonetta, joista toinen oli n. 10 vuotta vanha ja toinen hieman uudempi esikiristyksellä varustettu kone. Tästä syystä yritys oli joutunut käyttämään kahta eri kalvoa: 23 μm standard kiristekalvoa perinteisessä jarrukoneessa ja 23  μm  power- kalvoa esikiristävässä koneessa. Päällikalvona heillä oli molemmilla linjoilla käytössä perinteinen 100 μm kirkas rulla-arkki, jolla lavat suojattiin vedeltä ja pölyltä myös yläpuolelta.

Testien jälkeen asiantuntijamme suositteli molempien kalvojen yhtenäistämistä 12 μm  Greentec-kiristekalvoon ja vaihtamaan päällikalvo biohajoavuutta lisäävillä lisäaineilla varustettuun ohuempaan laatuun. Näillä muutoksilla saavutettiin kiristekalvossa 47 % säästö muovin määrässä ja 19 % säästö kustannuksissa. Lisäksi rullien vaihdot vähenivät kuljetussidonnan pysyessä ennallaan.

Koska muovin määrää saatiin merkittävästi vähennettyä myös päälliarkkin osalta, niin jäivät biohajoavuuteen vaihtamisen kustannusvaikutukset marginaalisiksi. Myös tämän casen tuloksia mitataan ja seurataan asiantuntijoidemme toimesta, niin asiakkaan omassa järjestelmässä kuin myös osana Mercamerin ISO 14001 ympäristösertifikaatin mittareita. Näin varmistamme että tavoitteet toteutuvat ja asiakkaalla on aina ajankohtainen tieto käytössään.

mercamer ekosysteemi

MITEN VALITA OIKEA RATKAISU?

On monta tapaa olla mukana kestävässä kehityksessä ja pakata fiksusti – mutta mikä on se oikea juuri teille? Usein käytännössä toimivan vastuullisen ratkaisun löytäminen on haastava tehtävä, sillä räätälöinti vaatii laajan tietotaidon niin pakkaamisesta ja muoveista kuin saatavilla olevista uusimmista tuoteinnovaatioista.

Tässä Mercamerin EkoSysteemi- asiantuntijat astuvat kuvaan. Esimerkiksi näin:

Asiakasyritys oli määritellyt omaan  ympäristöohjelmaansa, että fyysisen muovin määrää pitää vähentää merkittävästi ja siirtyä mahdollisuuksien mukaan biohajoaviin tuotteisiin, jotta saadaan vähennettyä mahdollista mikromuovin määrää heikomman kierrätysasteen omaaviin maihin toimitettaessa. Haasteena yritys näki kuljetussidonnan ja tuotteiden ehjänä pysymisen, sekä mahdolliset negatiiviset kustannusvaikutukset, joita ympäristövastuullisempaan ratkaisuun siirtymisestä saattaisi koitua.

Tilannekartoituksessa selvisi, että asiakkaalla oli käytössään kaksi käärintäkonetta, joista toinen oli n. 10 vuotta vanha ja toinen hieman uudempi esikiristyksellä varustettu kone. Tästä syystä yritys oli joutunut käyttämään kahta eri kalvoa: 23 μm standard kiristekalvoa perinteisessä jarrukoneessa ja 23  μm  power- kalvoa esikiristävässä koneessa. Päällikalvona heillä oli molemmilla linjoilla käytössä perinteinen 100 μm kirkas rulla-arkki, jolla lavat suojattiin vedeltä ja pölyltä myös yläpuolelta.

Muovisten pakkausmateriaalien lisäksi EkoSysteemi- konseptiin kuuluu laaja valikoima myös muita vastuullisen pakkaamisen ratkaisuja.

Suurimpana uutuutena esittelemme Ruoholaatikon™, uuden ajan pahvilaatikon, jonka raaka-aineena on käytetty 30 % tuoretta ruohoa!Tämän ansiosta saavutetaan merkittäviä säästöjä veden ja energian käytössä, sekä huomattavasti pienemmät CO2-päästöt.

Ruoholaatikon™ löydät ainoastaan Mercamerilta!

Tervetuloa tutustumaan tähän ja muihin mahtaviin uutuuksiin.

PAKETTI KASAAN

Muovisten pakkausmateriaalien lisäksi EkoSysteemi- konseptiin kuuluu laaja valikoima myös muita vastuullisen pakkaamisen ratkaisuja.

Suurimpana uutuutena esittelemme Ruoholaatikon™, uuden ajan pahvilaatikon, jonka raaka-aineena on käytetty 30 % tuoretta ruohoa!Tämän ansiosta saavutetaan merkittäviä säästöjä veden ja energian käytössä, sekä huomattavasti pienemmät CO2-päästöt.

Ruoholaatikon™ löydät ainoastaan Mercamerilta!

Tervetuloa tutustumaan tähän ja muihin mahtaviin uutuuksiin.

mercamer ekosysteemi

OTA YHTEYTTÄ!

Jos teillä pohditaan pakkaamisen ympäristövastuullisuutta ja tarvitsette neuvoja sen toteuttamisessa – ota yhteyttä EkoSysteemi-asiantuntijaan.

Mikko Lindevall, Ympäristövastuullisten ratkaisujen tuotepäällikkö
Puh. 010 5633 283 tai 050 574 7442
mikko.lindevall@mercamer.fi

OTA YHTEYTTÄ!

Jos teillä pohditaan pakkaamisen ympäristövastuullisuutta ja tarvitsette neuvoja sen toteuttamisessa – ota yhteyttä EkoSysteemi-asiantuntijaan.

Mercamer Oy on monipuolinen pakkausalan asiantuntija ja alansa markkinajohtaja. Olemme erikoistuneet pakkaustarvikkeiden ja -koneiden myyntiin. Lisäksi tarjoamme innovatiivista ja osaavaa pakkaussuunnittelua. Kokonaispalvelumme kattaa kaiken suunnittelusta asennuksiin sekä huolto- ja varaosapalveluihin. Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Mercamer Oy

Vantaa - Turku - Tampere - Kuopio - Vaasa - Oulu

Puhelinvaihde: 010 5633 100
info@mercamer.fi

 

Part of OptiGroup | Copyright © Mercamer Oy

youtube